Prøver

 Korpset er under leiing av Ole Edvard: FP

Her er vi ganske mange samlet i speilsalen. Vi bruker Florø Samfunnshus som er der kulturen burde samles. Spesielt når vi samarbeider med Floraskulen Brassband er det greit å ha oppkjøring til større konserter og konkurranser her.