Fleire album 2019

korps for alle

Alle kan spele i korps. Dei fleste startar på kornett; den er lett å halde for ein liten kropp, og fylle med rett mengde luft. 

Les Meir

Foto fra Facebook

Ole Edvard Brende

Som dirigent er Ole Edvard vår viktigaste støttespelar. Han leier oss med glimt i auget og ein mild og kameratsleg tone, samstundes som han kan vere streng når han må.

Sjølv har Ole Edvard spelt i HMK Gardes Musikkorps. Han har også spelt både kornett/trompet og slagverk i andre korps og band. Etter at han flytta heim til Florø har han vore ein aktiv del av musikkmiljøet her, og vore med og spelt i revyar, konsertar og innspelingar med Eirik Molnes Husabø, og som innleigd solist ved vigsler og gravferder.

Ole Edvard er tilsett ved Flora kulturskule, som er med å bidra til at Eikefjord skulemusikk kan ha glede av å ha akkurat han som dirigent.

Musikk er ein hobby som kan utvikle deg og vare livet ut. Korps er sosialt, du kjenner tilhøyre, lærer samspel, vil meistre og oppleve speleglede. 

Kalenderen til Korpset

Innhald