Innkalling

kornett grafikk musiker

Ekstraordinært
Årsmøte 2021

Eikefjord skulemusikk

Ekstraordinært årsmøte
Torsdag 04.11.21 kl 20:00

Eikefjord barne- og ungdomsskule, Musikkrommet

Saker: Revidert rekneskap og budsjett.
Årsmelding.