JuleKonsert med

Eikefjord skulemusikk,  Koriander & gjester.
Filmet i Eikefjord kyrkje
9.  -  10. desember  2020.