{fastsocialshare}

En standard tenortrombone har en naturlig grunntone Bb (som ikke regnes som transponerbar). Siden en vanlig trombone ikke har ventiler eller klaffer for å endre tonehøyden, lærer trombonistene seg sju slideposisjoner. Sliden er i første posisjon (I) når den er trukket helt inn, og i sjuende posisjon (VII) når den er skjøvet helt ut. Fra en posisjon til den neste med høyere tall endres tonen til en halvtone lavere (dypere) (ett trinn på den kromatiske skala). Laveste tone som kan spilles på et standardinstrument er E. Riktignok kan de fleste trombonister spille lavere "falske toner" og enda lavere "pedaltoner" på instrumentet. WIKIPEDIA


Henta frå https://musikkorps.no/musikk/aspiranttipset/
Publisert 02/12/2015 - Oppdatert 20/03/2018 Forfatter: Birgitte Grong

Aspirant-tipset: Øving er kult. 
Korpsenes hovedaktivitet er musikkopplæring. Skal korpset og musikantene utvikle seg, må hver enkelt, i tillegg til å få god undervisning, øve på instrumentet sitt. Det er morsommere å spille et instrument når man opplever fremgang.
Gode rutiner må ofte læres, og bør innarbeides tidlig, slik at øving blir en naturlig del av det å spille et instrument. Ved jevnlig øving opplever musikantene lettere mestring og spilleglede.Bygg en øve-kultur i korpset! Det skal være kult å ha øvd!

Tips til musikanten:
Finn faste tider til øving
Øv korte økter ofte i stedet for noen få lange
Øv også på det du ikke kan
Kos deg med musikken

Til dirigenten: 
Vis musikantene hvordan de kan øve
Husk å følge opp hvis du har sagt de skal øve på noe spesielt til neste korpsøvelse
Snakk om øving. Hva de har øvd på siden sist? Hvordan øver du? Hva er det gøyest å øve på? Hva bør du øve på til neste gang?
Fortell foreldrene hvordan de kan bidra i øvingen

Til styret: 
Hva med å gjennomføre en øve-konkurranse? Avtal en passende periode med dirigenten. Lag konkurransen slik at den oppmuntrer til å øve ofte.